m4

ABOUT

Picture1
m2

HOME

m5
m6
m7

PARTNERS

CONTACT

PUBLICATIONS

m12

NEWS & EVENTS

Picture2
GFdemoahead

Slutseminarium GF Demo

Vinnova och Saab, tillsammans med ett stort antal samarbetspartners, genomför ett slutseminarium av nästa generations flygstrukturer i Linköping den 16 mars. Då presenteras resultatet av fyra års forskning och utveckling för inbjudna gäster från industri, myndigheter och högskolor.

Grön Flygteknisk Demonstration, GF Demo, är ett teknikdemonstrationsprojekt som beställdes av VINNOVA i juni 2012. Projektet syftar till att utveckla och demonstrera teknologier för konstruktion och tillverkning av nästa generations lättviktsstruktur och -system för flygplansdörrar.

Projektet GF Demo har investerat närmare 100 MSEK i att utveckla nästa generations flygstrukturer och system som är lättare och starkare, vilket leder till mindre bränsleförbrukning och därmed en mindre miljöpåverkan.

Uppdraget hålls samman av Saab. De övriga företagen är Novator, Flexprop, Biteam, Elitkomposit, HDD Servo Motors, CREO Dynamics, Mobitron, Exova, ÅF och X-Laser systems med stöd av forskningsutövarna Linköpings Universitet, KTH, JU, Swerea SiComp, Swerea KIMAB och SP.

-      Det är viktigt att göra flygplanen lättare och därmed minska miljöpåverkan. Vi kan bland annat påvisa en total viktminskning på närmare 20 procent i projektet med nya tekniker för tillverkning av flygplansstrukturer och system, säger Maria Weiland, projektansvarig på Saab.

item8
item10
Luckaframsida